fbpx

JEOMODEL PROJE DANIŞMANLIK

Doğal Kaynakların Aranmasına Yönelik Çözümler

Maden Arama/Keşif

Saha keşif ve inceleme, arama raporuna esas çalışmalar.

Uzaktan Algılama

Uygulanabilirlik araştırması ve uygun veriler ile amaca yönelik uzaktan algılama ve raporlama.

Harita Alımı

Projenin amacına yönelik çeşitli ölçeklerde jeolojik harita alımı.

PROJELENDİRME

Arama çalışmaları için çeşitli projelendirme ve program çalışmalarının yapılması

JEOKİMYA

Cevher analizlerine ek olarak diğer analizlerin değerlendirilmesi.

Aranacak doğal kaynağın niteliğine göre gereksinim duyulacak tip verinin belirlenip, veri işlem metodunun uygulanması

3D JEOLOJİK MODEL

Haritalanan her sahada kavramsal model üretilmektedir.

Jeolojik Modelleme Çalışmasından Örnek