fbpx

Sağlanan Servisler

Jeomodel tarafından sağlanan servislerin listesi


Jeotermal Arama Çalışmaları

Jeotermal kaynak aramalarında jeolojik etütler, su kimyası, kayaçlar, jeolojik haritalama, hidrojeolojik haritalama, uygun jeofizik yöntemin seçimi, hidrojeokimyasal çalışmalar, uzaktan algılama çalışmaları, sondaj öncesi katmansal veri değerlendirme, potansiyel haritalama, kuyu yeri tespit edilmesi gibi çalışmalar sunmaktayız.

Madenler ve Endüstriyel Hammaddeler

Jeolojik etütler, saha jeolojisi, numune değerlendirmesi, sahaya uygun jeofizik yöntemin seçilmesi, uzaktan algılama çalışmaları ile hedef alan tespiti, saha çalışmalarının yönlendirilmesi, jeokimyasal değerlendirmeler, mermer için detaylı yapısal jeoloji çalışmaları, doğal taş numune analizi saha jeolojisi ve saha raporları hizmetleri, sondaj yeri belirleme, sistematik numuneleme, sondaj sonrası 3D jeolojik modelleme, görünür rezerv belirleme, katı model oluşturma gibi çalışmalar.

Jeokimya

Çalışma alanına göre uygun jeokimyasal numuneleme çalışmaları, lab sonuçlarının değerlendirilmesi, jeokimyasal modelleme,
Jeokimyasal dağılım haritaları ve jeoloji ile korelasyon çalışmaları, Jeotermal için hidrojeokimyasal çalışmalar, potansiyel rezervuar sıcaklığı tespiti, jeotermometre uygulamaları.

Jeoloji

Saha haritalama, litoloji tespiti, litolojik ayrım, jeolojik kesitlerin alınması, Kavramsal jeolojik modelin ortaya konması. Kuyu jeolojisi, kuyudan kuyuya kesit oluşturma

Hidrojeoloji

Su aramalarına yönelik saha çalışmalarını yönlendirici faaliyetler, hidrojeolojik birimlerin tespit edilmesi, yeraltı jeolojisinin tespit edilmesi, hidrojeolojik etüt raporunun hazırlanması.

Uzaktan Algılama

Jeolojik haritalama için görüntü işleme, metalik maden yataklarında alterasyon tespiti, krom yatakları için ofiyolitik birim ayırtlama, stratejik ve kritik minerallerin uzaktan algılanması, tarım uygulamaları, düşük-orta-yüksek çözünürlükte uydu görüntülerinin işlenmesi, sınıflama çalışmaları, veritabanı oluşturma, fay çizgisellik haritasının oluşturulması, uzaktan algılama etüt raporunun yazılması.

25

Müşteri

50

Tamamlanan Proje

90%

Doğruluk

100%

Müşteri Memnuniyeti

Jeoloji ve Keşif


Jeokimya

Jeokimya Değerlendirme Raporları