fbpx

Manganez(Mn) Yataklarının Uzaktan Algılanması

Manganez(Mn) Yataklarının Uzaktan Algılanması

24 Temmuz 2022 Blog 0

Manganez yatakları Türkiye’de genellikle ofiyolitik melanjlarda görülmektedir. Diğer tip yatakların oluşum şekli farklıdır. Ofiyolitik manganez yataklarının oluşumu, ofiyolitik dizi içerisindeki volkanizmanın üst seviyelerde radyolarya ve kireçtaşlarına ulaşması ile oluşur. Ofiyolitik manganez yataklarının aranması uzaktan algılama ile çok daha kolaydır.

Eğer sahada bitki örtüsü yoğun değil ise uzaktan algılama yapılabilir.

Ofiyolitik dizideki kayaçların ayrımı yapılabilir bunlar, serpantinit, bazalt, radyolarit, kireçtaşı, ultramafik kayaların geneli, mafik kayaların geneli şeklinde olabilir.

Faylar diri fay verisinden alınabilir, çizgisellikler ise bir kaç farklı metot ile uydu verisinden türetilebilir.

Uzaktan algılama her zaman hedef belirtmekle beraber belirlenen hedefin jeoloji çalışması yapılmalıdır.

Jeomodel olarak mangan sahalarında önerdiğimiz metot host-rock odaklı uzaktan algılama metodudur. Spektral analizler ile yapılan uzaktan algılamalar sahada yanıltıcı olabiliyor. Bu yüzden şu sıralamaya göre uzaktan algılama çalışmasının yapılması gerekmektedir.

Manganezi içeren kayalar(Radyolarit ya da kireçtaşı-radyolarit dokanağı)>Manganezi içeren kayaların bulunduğu ortam(saha)da litolojik ayırım

Şekil 1. Orta Anadolu’da bir manganez sahası uzaktan algılama sonucu

Uzaktan algılamada bunlar belirlenebilmekte ve hedef alan kolayca elde edilmektedir. Sonrasında yapılması gerekenler, sahada jeolojik etüt ile uzaktan algılamanın doğrulaması ile birlikte jeolojik etüt ile belirlenen yerlerde jeofizik hatlar ile jeofizik etütlerin gerçekleştirilmesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir