fbpx

Yazar: admin

Bakır Yataklarının Oluşum Modeli

Bakır yatakları Dünya’da en çok, Kuzey-Güney Amerika’nın Batı kesimlerinde porfiri yataklar olarak oluşmaktadır. Aslında oluşum modeli dalma batma zonları ile okyanusal kabuğun kıtasal kabuk altına girmesi ile ortaya çıkan magmatik/volkanik kütlenin yan kayaçlar içerisine sokulum şeklindedir. Bu kuşakta Porfiri yataklara ek olarak IOCG(Demiroksit-Bakır-Altın) yatakları da bulunmaktadır. Dünya’nın en çok bakır üreten ülkesi bu kuşaktaki Şili’dir.…
Devamı


3 Nisan 2023 0

Plaser Yatakların Keşfi ve Arama Çalışmaları

1.Giriş ve Genel Tanım Plaser yataklar, akarsu, göl, deniz veya nehir kıyılarında taşınma süreçleri ile depolanan maden yatakları türüdür. Genel olarak Altın, ağır metaller ve elmas gibi değerli madenler plaser yataklardan işletilir. Afrika’da elmas ve altın, Sibirya, Kanada ve ABD’de ise altın plaser yataklardan işletilmektedir. Türkiye’de plaser altın madenciliği Lidyalılar devrinde paranın keşfinden önce Ege…
Devamı


23 Kasım 2022 0

Manganez(Mn) Yataklarının Uzaktan Algılanması

Manganez yatakları Türkiye’de genellikle ofiyolitik melanjlarda görülmektedir. Diğer tip yatakların oluşum şekli farklıdır. Ofiyolitik manganez yataklarının oluşumu, ofiyolitik dizi içerisindeki volkanizmanın üst seviyelerde radyolarya ve kireçtaşlarına ulaşması ile oluşur. Ofiyolitik manganez yataklarının aranması uzaktan algılama ile çok daha kolaydır. Eğer sahada bitki örtüsü yoğun değil ise uzaktan algılama yapılabilir. Ofiyolitik dizideki kayaçların ayrımı yapılabilir bunlar,…
Devamı


24 Temmuz 2022 0