fbpx

Plaser Yatakların Keşfi ve Arama Çalışmaları

1.Giriş ve Genel Tanım Plaser yataklar, akarsu, göl, deniz veya nehir kıyılarında taşınma süreçleri ile depolanan maden yatakları türüdür. Genel olarak Altın, ağır metaller ve elmas gibi değerli madenler plaser yataklardan işletilir. Afrika’da elmas ve altın, Sibirya, Kanada ve ABD’de ise altın plaser yataklardan işletilmektedir. Türkiye’de plaser altın madenciliği Lidyalılar devrinde paranın keşfinden önce Ege

Daha fazlasını oku


Manganez(Mn) Yataklarının Uzaktan Algılanması

Manganez yatakları Türkiye’de genellikle ofiyolitik melanjlarda görülmektedir. Diğer tip yatakların oluşum şekli farklıdır. Ofiyolitik manganez yataklarının oluşumu, ofiyolitik dizi içerisindeki volkanizmanın üst seviyelerde radyolarya ve kireçtaşlarına ulaşması ile oluşur. Ofiyolitik manganez yataklarının aranması uzaktan algılama ile çok daha kolaydır. Eğer sahada bitki örtüsü yoğun değil ise uzaktan algılama yapılabilir. Ofiyolitik dizideki kayaçların ayrımı yapılabilir bunlar,

Daha fazlasını oku


Jeolojide Yazılım Çalışmalarımız

Jeolojide yazılım yurt dışında genelde hesaplamalı jeoloji (computational geology) ve matematiksel jeoloji (mathematical geology) alanlarında kullanılmaktadır. Kurucumuz Orkun Turgay 2017’den bugüne hesaplamalı jeolojide çeşitli uygulamalar yapmıştır. Jeoloji Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliğinin kesiştiği alanlar aşağıdaki gibidir; Jeotermal aramalarında su kimyası hesaplamaları için veri görselleştirme, Hidrojeolojik etütlerde hidrojeokimyasal değerlendirmeler için veri görselleştirme, Maden, petrol ve jeotermal aramalarında

Daha fazlasını oku