İş başvurusu için jeo.modelrs{at}gmail.com adresine CVnizi ve kendinizi anlatan ön yazınızı gönderebilirsiniz.
Staj başvuruları 2021-22 döneminde kabul edilmemektedir. 2022 sonrası dönemde staj yapmak isteyen arkadaşlarımız kendilerini anlatan bir ön yazı ve aldıkları dersleri  ve yeteneklerini içeren bir dosya hazırlayıp alttaki formu doldurup jeo.modelrs{at}gmail.com adresine mail atabilirler.

İş başvuruları için başvuran kişi JEOLOJİ MÜHENDİSİ ise
-Temel CBS bilgisi 

-Temel Uzaktan Algılama bilgisi
-Maden yataklarının aranmasına yönelik yöntemler ve CBS ile kombinasyonu

-Jeotermal arama çalışmalarının CBS ile kombinasyonu

-Temel Jeofizik bilgisi

-Hidrojeolojik etüt raporlarına aşinalık, ve su arama konularında bilgileri

-Doğal kaynakların aranmasına yönelik jeolojik-jeokimyasal metotlar ile alakalı bilgi düzeyleri

-Uzaktan algılama ile maden, petrol, jeotermal, su gibi kaynakların aranmasına yönelik bilgi düzeyleri

-Temel raporlama ve rapor dili konusundaki bilgi düzeyleri

-İngilizce anlayabilme-anlaşabilme düzeyleri 

-X jeolojik problemin çözümü için önerileri 

gibi konuların hepsinde ya da bir kısmında mülakata çağırılacaktır (telefon mülakatı, zoom mülakatı, mail üzerinden mülakat ve en son yüz yüze mülakat). mülakatlarda başarılı olan arkadaşlar işe alınmaya hak kazanacaktır.