fbpx

Geochemistry/Jeokimya

TR:

Hidrokarbonlar: Toprak gazı değerlendirmeleri, hidrojeokimyasal değerlendirme, iyot verisi değerlendirme, alan tespiti, hidrokarbon kaynaklı alterasyonlar ve mikro/makro sızıntı tespiti

Jeotermal: Hidrotermal alterasyon tespiti ve numune alımı, hidrojeokimyasal değerlendirme

Maden: Metalik madenlerde alterasyon tespiti ve numune değerlendirme, karot numune değerlendirme, tenör belirleme

EN:

Hydrocarbons: Soil gas evaluation, hydrogeochemical evaluation, iodine evaluation, area detection, hydrocarbon induced alteration and micro/macro seepage detection and evaluation

Geothermal: Hydrothermal alteration detection, sampling and hydrochemical evaluation

Mining: hydrothermal alteration detection and sampling for metalic minerals, core sample evaluation, grade detection,