fbpx

Geothermal/Jeotermal

Geothermal potential mapping project of Niğde Vicinity, This project is about to robust area selection for geothermal explorations. Project’s aims are mapping geothermal alterations, faults and structural elements of Niğde Vicinity and making desicion for best discoverable areas for geothermal explorations.

Niğde ve çevresinin jeotermal potansiyel haritalaması. Proje jeotermal aramaların yapılacağı yerlerin daha kesin seçilebilmesini amaçlamaktadır. Projenin hedefleri, Niğde’deki jeotermal alterasyonların, fayların ve yapısal unsurların haritalanarak jeotermal aramalarında uygun yer seçiminde doğru karar vermektir.

Jeotermal potansiyel haritası

Hidrotermal alterasyon tespiti ve numuneleme

Hidrojeokimyasal numune değerlendirme

Geothermal potential mapping

Hydrothermal alteration detection and sampling

Hydrogeochemical sample evaluation