fbpx

[MINING BROKER]

Bu sayfada satılık saha, rödovanslı ya da ortaklı girmek isteyenler için sahalar ile sahaların bilgileri yazmaktadır. Sahalar ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz

Gündüz 12:00-17:30 arasında aramanız şartıyla

555-845-7799 numaralı telefondan ya da whatsapptan ulaşabilirsiniz.

ya da orkun.turgay@yahoo.com a mail atabilirsiniz.

Sahalar hakkında sözlü bilgi verildikten sonra sözleşme yapılmadan iş yapılmaz. Sözleşme şartlarına göre aksiyon alınır.

                      ############## 2022 İLANLARI ##############

1-[SATIlLDI]: Erzurum’da yola 100 m mesafede, 32-34% tenörde, jeolojik etüdü akademisyene yaptırılmış ve hoca olumlu görüş belirtmiş Krom sahası işletme ruhsatlı izinleri alınmış, faal durumda makina parkı ve ekipmanları ile birlikte toptan satılık.

2-[RÖDOVANSÇI]: Kütahya’da 30+ tenörde, jeoloji, jeofizik ve rezerv çalışmaları yapılmamış, işletme ruhsatı alınmış sahadan mal alınmış ve halen yurt dışında malın alıcısı olan manganez sahasına %14 rödovans payı + bir miktar para ile girecek rödovansçı aranıyor.

4- [RÖDOVANSÇI]: Denizlide (30+) /35-42 tenörde 1200 hektarlık manganez sahasına rödovansçı aranıyor.

Jeoloji, jeofizik çalışmaları yapılmamış ve  sahanın rezervi belli değildir %12 rödovans payı + bir miktar para ile saha giriş şartı vardır.

6-[ORTAKLIK/SATIŞ]: Kastamonu’da ortalama 23 tenörde mangan sahası satılık ya da ortaklık için alıcısını beklemektedir. Saha 12 ay çalışabilecek durumda ve zenginleştirme tesisi kurulabilecek düzeydedir. Zenginleştirme için belirli maliyetin çok üzerinde zenginleştirme sonrası 30.000.000 $ potansiyeli mevcuttur. Zenginleştirme için gerekli test ve etütler saha sahibi tarafından yapılacağı taahhüt edilmektedir. İşi takip edebilecek bir ortak ya da sahayı tümden satın alabilecek biri aranıyor.

7-[SATIŞ]: Adıyaman’da %42,34 Mn analiz raporu olan, sahada Mangan haricinde Au, Cu mevcut olup polimetalik sahadır. Arama ruhsatlı sahanın %50 tenörde minimum 1.523.150 ton görünür Mangan rezervi %40 tenörde minimum 160.488 ton görünür Mangan rezervi, %25 tenörde minimum 610.652 ton görünür Mangan rezervi mevcuttur, jeofizik ve sondaj yapılmamış, işletme ruhsatı alınmamıştır. Jeoloji, uzaktan algılama ve ön araştırma raporu mevcuttur. Bakır ve Altın için jenetik model raporu mevcuttur. 

8-[SATIŞ]: Konya’da 30 dönüm tarla ile birlikte jeotermal saha satılıktır. Saha tarımsal alan statüsündeki konumda olduğu için sera kurulmasına uygundur. 4439,72hektar alana sahiptir.
*Yüzeyde tespit edilen sıcak su derecesi 48 C

*Kuyu ağzı debisi 50 lt/sn.

*Kuyu derinliği 200 m

*Kuyu dibi sıcaklığı 57 C

İşletme ruhsatlı saha satılıktır suyun hidrojeokimyasal değerleri sağlık turizmine uygundur. 
Saha hem tarım/seracılık hem de kaplıca-termal otel yapımına uygundur. Yeni kuyu açıldığında daha yüksek sıcaklıklı su elde edilebilme potansiyeli yüksektir.

9- UŞAK’ta 1795 hektar, DENİZLİ’de 900 hektar arama ruhsatlı kuvarsit sahaları satılıktır. Sahalar bakir olup, jeoloji jeofizik sondaj çalışması mevut değildir ancak sahalardan birinin analiz raporu mevcuttur.