fbpx

BİNGÖL İLİ HİDROKARBON KAYNAKLARININ ARANMASI İÇİN MİKROSIZINTI ANOMALİLERİNİN TESPİTİ JEOMODEL RAPOR

BİNGÖL İLİ HİDROKARBON KAYNAKLARININ ARANMASI İÇİN MİKROSIZINTI ANOMALİLERİNİN TESPİTİ JEOMODEL RAPOR

14 Şubat 2022 0

4,000.00

Bu çalışma, Jeomodel Resources-Orkun Turgay tarafından Bingöl’de hidrokarbon yatırımı yapmayı planlayan yatırımcı ve girişimciler için yapılmıştır. Çalışma’da Bingöl
bütün olarak ele alınmış olup Jeotermal aramak için mikrosızıntı kriterlerinden hidrokarbon kaynaklı alterasyonlar, faylar ve çizgisellikler kullanılarak hidrokarbon aramak için uygun alanlar tespit edilmiştir. Uygun alanlar ilçe ve köy bazında alansal olarak sonuç haritasına dökülmüştür. Hidrokarbonların haricinde metalik maden
yatakları, jeotermal, endüstriyel hammaddeler açısından diğer raporlarda Bingöl ele alınmıştır. Bu çalışmada Bingöl il sınırları içerisinde hidrokarbon yatırımının yapılmasına elverişli alanlar belirlenmiştir ve mikrosızıntı alanlarında yatırım yapılması için ne gibi çalışmaların yapılması gerektiği hakkında yatırımcı bilgilendirilmiştir. Bingöl il sınırları içerisinde mikrosızıntıya maruz kalan 54.065 hektar alan tespit edilmiştir. Müşteri bu alanlarda ne gibi bir çalışma yapması gerektiği konusunda bilgilendirilmiştir. Mikrosızıntı alanları Bingöl’de büyük bir alan kapsamakta ve hidrokarbon yatırımcıları tarafından jeolojik, jeokimyasal ve jeofizik yöntemler ile değerlendirilmelidir.

Açıklama

Bu çalışma, Jeomodel Resources-Orkun Turgay tarafından Bingöl’de hidrokarbon yatırımı yapmayı planlayan yatırımcı ve girişimciler için yapılmıştır. Çalışma’da Bingöl
bütün olarak ele alınmış olup Jeotermal aramak için mikrosızıntı kriterlerinden hidrokarbon kaynaklı alterasyonlar, faylar ve çizgisellikler kullanılarak hidrokarbon aramak için uygun alanlar tespit edilmiştir. Uygun alanlar ilçe ve köy bazında alansal olarak sonuç haritasına dökülmüştür. Hidrokarbonların haricinde metalik maden
yatakları, jeotermal, endüstriyel hammaddeler açısından diğer raporlarda Bingöl ele alınmıştır. Bu çalışmada Bingöl il sınırları içerisinde hidrokarbon yatırımının yapılmasına elverişli alanlar belirlenmiştir ve mikrosızıntı alanlarında yatırım yapılması için ne gibi çalışmaların yapılması gerektiği hakkında yatırımcı bilgilendirilmiştir. Bingöl il sınırları içerisinde mikrosızıntıya maruz kalan 54.065 hektar alan tespit edilmiştir. Müşteri bu alanlarda ne gibi bir çalışma yapması gerektiği konusunda bilgilendirilmiştir. Mikrosızıntı alanları Bingöl’de büyük bir alan kapsamakta ve hidrokarbon yatırımcıları tarafından jeolojik, jeokimyasal ve jeofizik yöntemler ile değerlendirilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir