TAMAMLANAN PROJELER

Mermer ön arama uzaktan algılama etüt raporu, Sivrihisar, Eskişehir, Türkiye

Porfiri bakır alterasyon haritası, Şebinkarahisar, Giresun, KD Türkiye

Jeotermal ön arama uzaktan algılama etüt raporu, Hacılar, Bingöl, Doğu Anadolu

Demir ön arama uzaktan algılama etüt raporu, Genç, Bingöl, Doğu Anadolu

Hidrokarbon Potansiyeli Uzaktan algılama etüt raporu, Solhan ve Genç ilçeleri, Bingöl, Doğu Anadolu – BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

Ofiyolitik Manganez yatağı uzaktan algılama etüt servisi (Potansiyel haritalama ve Spektral Tarama), Haymana, Ankara, İç Anadolu, Türkiye-HİDROJEO&YERALTI AŞ

Ofiyolitik Manganez yatağı uzaktan algılama etüt servisi (Potansiyel haritalama ve Spektral Tarama), Kalecik, Ankara, İç Anadolu, Türkiye -HİDROJEO&YERALTI AŞ

Ofiyolitik Manganez yatağı uzaktan algılama etüt servisi (Potansiyel haritalama ve Spektral Tarama), Haymana-Oyaca, Ankara, İç Anadolu, Türkiye -HİDROJEO&YERALTI AŞ

Ofiyolitik Manganez yatağı uzaktan algılama etüt servisi (Potansiyel haritalama ve Spektral Tarama), Gölbaşı-Adıyaman, GD Anadolu, Türkiye -HİDROJEO&YERALTI AŞ

Ofiyolitik Manganez yatağı uzaktan algılama etüt işi (Host Rock Odaklı Uzal), Karaman, Orta Anadolu, Türkiye – HİDROJEO&YERALTI AŞ

Demir Uzaktan Algılama Etüt Raporlama işi, Afyon, Türkiye – HİDROJEO&YERALTI A.Ş. 

Geothermal Potential Area Mapping and Geophysical ground truth works, Kozaklı, Cappadocia Volcanic Complex, Central Anatolia

Various Prospectivity mapping projects for private sector /Au, Cu, Ni, Marble, Industrial Raw Materials.

J36-d1 Paftası Doğal Kaynaklarının Tespiti, Gemerek/Sivas

Plaser ve Sert Kaya Altın Madenciliği için Potansiyel Alanların Uzaktan Algılama ile Hedeflenmesi, Benishangul-Gumuz Eyaleti- Menge/Asssosa Zonu, Batı Etiyopya

Ongoing Projects/Devam Eden Projeler

Los Mantos Projesinin Uzaktan Algılama Jeoloji ve Kaynak Rezerv Hesabı, Coquimbo, Şili, Güney Amerika (Akademik Çalışma)

Gemerek/Sivas Kömür Arama Projesi: Sıfırdan Kömür Sahasının Ruhsatlandırılması ve Projelendirilmesi (Ticari Proje ve Bilimsel&Akademik Çalışma)

Florit Yataklarının Uzaktan Algılama ile Haritalanması (Kırşehir Masifi – Bilimsel Çalışma)