UZAKTAN ALGILAMA VE JEOMEKANSAL VERİ İŞLEM SERVİSİ

Uydu verileri, son on yılda insan faaliyetlerinin birçok alanı hakkında en çok kullanılan coğrafi bilgi kaynaklarından biri haline gelmiştir. Yer Gözlem alanındaki hızlı teknolojik gelişme nedeniyle, araştırma ve askeri uygulamadan ticari kullanıma geçişle karşılaştık. Şu anda, uydu verilerinin mevcudiyeti ve kullanımı açısından neredeyse hiçbir kısıtlama yoktur. Ticari amaçla görüntü verisi elde eden uydu sayısı onlarcayı bulmakta ve yakın gelecekte bir takım yeni uydu sistemleri piyasaya sürülecektir. Böylece her bir kullanıcının ihtiyaçlarına uygun verileri seçme şansı bulunmaktadır.

En çarpıcı gelişme mekansa çözünürlükte meydana gelmiştir. En yeni uydular, 1:5.000 ila 1:10.000 ölçeğinde haritalamaya uygun, 1m’den daha iyi  çözünürlüğe sahip görüntüler elde edebilmektedir. Bu mekansal ayrıntı düzeyinde bile, uydu verileri zengin spektral içeriğini korur; multispektral modda görüntüler her zaman optik spektrumun kızılötesi kısmında da elde edilir. Aynı zamanda radar ve hiperspektral veri alan özel uydu sistemleri de bulunmaktadır.

Uydu verisi temini için çalışma alanınızı jeomodel@aol.com adresine .shp-.kml-.kmz formatlarından biri olacak
şekilde gönderebilirsiniz. Çalışma alanını gönderirken, "yüksek", "orta", "düşük" çözünürlük ve kullanım 
amacınızı belirtmeniz yeterli olacaktır. Ekibimiz kullanım amacınıza göre en uygun uydu verisi hakkında
sizi bilgilendirecektir.

Uydu verilerinin daha sık kullanılması, daha kolay erişilebilirliklerinden kaynaklanmaktadır. Geçmişte, kullanıcının iklim koşulları veya müşterinin ihtiyaçları dikkate alınmadan elde edilen verilerle arşivlere güvenmesi gerekirdi. Günümüzde ticari tabanlı uydu sistemleri, müşteri ihtiyaçlarına uygun görüntülerin elde edilmesini sağlar. Verilerin ilgi alanını, uygun zaman aralığını ve diğer parametrelerini tanımlayabilmektedir.

Elde edilen tüm veriler her zaman arşivlenmiştir. Bu nedenle, birçok çevresel değişikliğin analiz ve değerlendirmelerine dayalı uygulamaların sayısı artmaktadır. Büyük arşivler ve dünyadaki hemen hemen her bölgenin güncel görüntülerine kolay erişim, uydu verilerini paha biçilmez bir bilgi kaynağı olarak öne çıkarır ve haritalama aracını herkes için erişilebilir hale getirir. Uydu verilerinin fiyatları coğrafi veri pazarındaki rekabet ortamına uyum sağlamış ve bu nedenle havadan fotoğraflama veya yer haritalama gibi geleneksel yöntemlere etkili bir alternatif haline gelmiştir.

Düşük ve orta çözünürlüğe sahip uydu verileri, sırasıyla yaklaşık 1 km ve yüzlerce metrede mekansa çözünürlük ile karakterize edilir. Bu veriler, optik spektrumun görünür ve kızılötesi kısmı dahil olmak üzere yalnızca multispektral modda elde edilmektedir. Bu uyduların geniş alanı sayesinde günlük veya birkaç günlük frekans verileri garanti edilmektedir.
Veriler yaklaşık 1:1,000,000 ölçeğinde haritalamaya uygundur.

Tipik uygulamalar şunları içerir:

Küresel ve kıtasal haritalama
Bitki örtüsü koşullarının izlenmesi
Mahsul modelleme ve mahsul verimi tahmini
Büyük afetlerin izlenmesi
Kar örtüsü ve buzulların izlenmesi
Atmosfer ve okyanus izleme

Yüksek çözünürlüklü uydu verileri, yaklaşık onlarca metrelik mekansal çözünürlükle tanımlanmaktadır. Bu veriler genellikle, kızılötesi optik spektrumu kapsayan spektral bantların önemli bir payı ile pankromatik ve multispektral modda eşzamanlı olarak elde edilmektedir. Bazı uydular, verileri yalnızca düzenli, genellikle birkaç haftalık bir süre içinde alır. Diğer daha modern uydular, müşterinin isteğine göre veri alabilmektedir. Her iki durumda da, uydunun fırlatılmasından bu yana elde edilen tüm görüntüleri içeren kapsamlı veri arşivleri mevcuttur.
Veriler, 1:100.000 – 1:25.000 ölçek aralığındaki haritaların haritalanması veya güncellenmesi için uygundur.

Yaygın kullanım alanları:
Bölgesel haritalama
Bölgesel planlama
Kentsel gelişimi izleme
Arazi örtüsü/arazi kullanımı haritalaması ve değişiklik değerlendirmesi
Bitki örtüsü izleme
Tarım alanlarının haritalanması ve tarımsal ürünlerin sınıflandırılması
Orman alanlarının haritalanması ve orman ekosisteminin sınıflandırılması
Günlük izleme
Jeolojik haritalama
Jeomorfolojik haritalama
Afetler haritalamayı etkiler
DEM üretimi

Çok yüksek çözünürlüğe sahip uydu verileri, yaklaşık 1 m’lik bir uzamsal çözünürlükle tanımlanır. Bu veriler yalnızca pankromatik modda, daha sık olarak pankromatik ve multispektral mod kombinasyonunda elde edilebilir. Bugün, uzaktan algılamanın en ilerici alanıdır. Bu uyduların büyük bir kısmı, çok somut taleplere göre veri alma kabiliyeti ve esnekliği ile en modern sistemleri taşımaktadır.
Veriler, 1:25.000 – 1:5.000 ölçek aralığındaki haritaların haritalanması veya güncellenmesi için uygundur.

Yaygın kullanım alanları şunları içerir:
Ayrıntılı haritalama
Kentsel çalışmalar
3D şehir modelleri
Hassas tarım
Tarımsal faaliyetlerin kontrolü
Doğrusal altyapıların planlanması ve tasarımı
Ulaştırma altyapısının haritalandırılması
Orman envanteri
Dağınık bitki örtüsünün haritalanması
Açık ocak madenlerin, atık sahalarının ve yeniden işleme faaliyetlerinin izlenmesi
Toprak erozyonu haritalaması
İnsani yardımın planlanması ve organizasyonu
Sigorta endüstrisi
DEM üretimi

Radar verileri, elektromanyetik spektrumun mikrodalga bölümünde elde edilen belirli bir verileri temsil eder. Bu sayede radar görüntüleri gündüz veya gece herhangi bir havada elde edilebilir. Halihazırda onlarca metre uzaysal çözünürlüğe sahip radar verileri mevcuttur. Çok yakın bir gelecekte 1m çözünürlük gerçek olacak. Radar verileri, özellikle iklimsel ve meteorolojik koşullar optik verilerin alınmasına izin vermediğinde, geleneksel optik verileri rahatlıkla tamamlar.

Tipik uygulamalar şunlardır:
Sel ve sel bölgeleri haritalama
jeomorfolojik haritalama
Sismolojik hareketlerin ve heyelanların izlenmesi
Gemi izleme, deniz ve okyanus kirliliğinin tespiti
Buzulların haritalanması ve izlenmesi
Tropikal ormanların haritalanması ve izlenmesi
DEM üretimi

1-Uydu  Verisi Temini

Jeomodel, kurulduğu 2019 yılından bu yana, Türkiye’de uydu verilerinin satış temsilcisi olmuştur. Müşterilerimize ve tüm ilgili taraflara danışmanlık yardımı ve tam destek sağlamaktayız. Uydu verilerinin alınması, işlenmesi ve yorumlanması ile ilgili kurumsal ve ticari konularda yardımcı olmaktayız.

Jeomodel, müşterilerine aşağıdaki verileri sağlar:
e-GEOS
WorldView-1, WorldView-2, QuickBird, GeoEye-1, Ikonos, Landsat7 ETM+, Landsat5 TM, Landsat MSS, ERS 1/2, JERS, ENVISAT ASAR & MERIS, TERRA ASTER & MODIS, ALOS, COSMO-SkyMed, Radarsat- 1, Radarsat-2, IRS P6, IRS-1C, IRS-1D
Astrium Hizmetleri
Pleiades-HR-1, SPOT 1/2/4/5, SPOT Bitki Örtüsü, FORMOSAT-2, KOMPSAT-2, TerraSAR-X, TerraSAR Tandem-X
EUROMAP
IRS 1C, IRS 1D, IRS–P6, IRS AWiFS, Resourcesat-1, Cartosat-1, Cartosat-2
MDA Jeo-uzaysal Hizmetler
Radarsat-1, Radarsat-2, EROS A/B
GeoEye
IKONOS, Orbview-2, Orbview-3, GeoEye-1
Astrium Hizmetleri
TerraSAR-X, TerraSAR Tandem-X
USGS
EO-1 Hyperion ve ALI
DMC Uluslararası Görüntüleme
DMC, NijeryaSAT-2
SOVINSFORMSPUTNIK
RESURS-0-1 (KFA-1000), RESURS-0-2 (MK-4), RESURS-0-3 (KFA-3000)

Dünya yüzeyindeki herhangi bir alanı kapsayan yukarıdaki uydulardan gelen verileri size sağlayabiliriz. Talep alanı kapsanmamışsa veya müşterinin gerçekten güncel verilere ihtiyacı varsa, seçilen uydunun gerçek boyutunda programlamasını ayarlayabiliriz.

Dünya çapındaki uydu operatörleri ile uzun vadeli işbirliğine dayalı deneyimlerimiz, müşterilerimizin istek ve ihtiyaçları ile orantılı verilerin optimum seçimini garanti eder. Ayrıca ticari olarak mevcut olmayan olağandışı veri siparişlerini de karşılayabilmekteyiz.

Verileri orijinal formda,  Bu “ham” veriler, ticari kullanımlarına izin veren daha fazla işlem gerektirir. Veri işleme sorunuyla uğraşmak istemiyorsanız ancak neye ihtiyacınız olduğu konusunda fikriniz varsa, hizmetlerimizi kullanmaktan memnuniyet duyarız.

Bir sonraki bölümde, mevcut uydu verilerinin listesini ve bunların kullanımına ilişkin kısa bir genel bakışı bulabilirsiniz. Mekansal çözünürlüklerine göre üç kategoride kümelenirler. Radar veri toplama sistemlerini kullanan uydulara ayrı bir bölüm ayrılmıştır.

2- Veri İşlem 

Jeomodel, müşterilerine eksiksiz bir raster veri işleme hizmetleri portföyü sunmaktadır. Herhangi uydu veya hava görüntüleri, kağıt veya taranmış haritalar veya diğer coğrafi verilerin işlenmesi gerektiğine bakılmaksızın, bunu yapmak için bir çözümümüz bulunmaktadır.

Ekibimizin bu alandaki uzun yıllara dayanan deneyimleri, güçlü ve son teknoloji donanım ve yazılım ekipmanları ile birlikte büyük projeleri yüksek kalitede, verimli ve zamanında yönetebilmekteyiz.

Spesifik müşteriler için özel olarak geliştirilmiş veri işleme zincirleri için geliştirdiğimiz standart hizmetlerin yanı sıra, örneğin büyük hacimli veri işleme otomasyonunda, tematik analizde ve çeşitli geomatik uygulamaları için benzersiz jeo-mekansal veya görüntü ürünlerinin yorumlanmasında veya geliştirilmesinde de müşterilerimizin çözüm ortağıyız.

Temel veri işleme
Bu kategoriye çeşitli işleme görevleri yerleştiriyoruz. Çoğunlukla bunlar çok zor adımlar değildir, ancak yanlış veya uygunsuz bir şekilde uygulanırlarsa istenen sonuçları veya son ürünleri önemli ölçüde bozabilirler.

uydu verileri ön işleme
atmosferik düzeltme, topografik düzeltme, görüntü ölçekleme (8-bit, 16-bit, 32-bit), görüntü iyileştirme, …

pan-keskinleştirme
multispektral ve pankromatik veri füzyonu (farklı sensörler, çeşitli görüntü derinlikleri, spektral özelliklerin korunması), …

veri yeniden projeksiyonu
raster ve vektör veri yeniden projeksiyonu, doğrulanmış Avrupa verilerinin veri tabanı, …

coğrafi kodlama
taranan haritalar, uydu ve havadan veri coğrafi referanslandırma, polinom ve İnce Düzlem Spline düzeltme, …

Ortorektifikasyon ve mozaikleme
Ortorektifikasyon, hava ve uydu verilerinin düzeltilmesi için en doğru yöntemdir. Doğru sayısal yükseklik modelinin (DEM) ve yer kontrol noktalarının (GCP’ler) mevcudiyeti, tatmin edici sonuçlar elde etmek için önemli bir ön koşuludur.
Veri ortorektifikasyon, müşterilerimizin en çok ihtiyaç duyduğu hizmetlerden biridir. Her türlü uydu veya havadan görüntüleri ortorektifiye eden birkaç tane irili ufaklı, yurtiçi ve yurtdışı projeyi yönettik. Bu alandaki deneyimlerimiz ve son teknoloji yazılım araçlarının kullanımı, müşteri gereksinimlerine ve mevcut referans verilerin kalitesine göre en doğru ürünün teslim edilmesini garanti eder.
Mozaikleme, birçok uydu veya havadan alınan görüntünün işlenecek geniş alanı kaplaması durumunda genellikle bir sonraki işlem adımıdır.  Renk dengeli ürün üretimi, sıklıkla ihtiyaç duyulan bir ihtiyaçtır. Yine, bu rutin ama aynı zamanda önemsiz olmayan bir işlemdir Jeomosdel birçok projede uygulamıştır.

Titiz veya Rasyonel Fonksiyonlar (RPC) tabanlı ortorektifikasyon
HR & VHR uydu verileri, geniş sensör yelpazesi, …

Blok Paket Ayarı
iyi bir genel doğruluk sağlamak için, hem titiz hem de RPC yaklaşımı için uygulanan tek blokta farklı uydu sensörleri, …

Otomasyon ve toplu işleme
otomatik görüntü kaydı, otomatik GCP’ler ve TP’ler toplama, görsel ve komut satırı komut dosyası ortamı, …

Manuel ve otomatik mozaikleme
görüntü normalleştirme, görüntü “sıcak nokta” kaldırma, mozaikleme hatları teslimi, …

DEM ve 3D veri çıkarma
Jeomodel, DEM ve 3D alanında bir dizi hizmet sunmaktadır. Bunlar, ortorektifikasyon görevleriyle birleştirilmiş bağımsız uygulamalar veya hizmetler olabilir.

DEM üretimi
stereofotogrametri, radargrametri, …

DEM işleme
yükseklik noktası ve vektör veri enterpolasyonu, SRTM DEM / ASTER GDEM işleme, kontur çizgileri veya TIN üretimi, …

DEM yan ürünleri
eğim ve geliş haritası, geliş açıları haritası, görüş haritası, gölgeli kabartma, hacimler ve yüzeyler hesaplaması

3D uygulamalar
arazi görselleştirme, …

Veri yorumlama ve analizi
Uydu veya havadan alınan görüntülerden tematik bilgi elde etmek için çeşitli görüntü verilerinden yararlanma yöntemleri kullanılabilir. Analiz edilecek verilere, yorumlanacak tematik bilgilere ve bunların artı ve eksilerinin değerlendirilmesine dayalı olarak seçilen farklı yaklaşımlar  uygulamaktayız. Jeomodel, rutin veri yorumlama görevleriyle başa çıkmak için çeşitli işleme zincirleri geliştirmiştir, yöntemler özellikle çok tarihli değişiklik tespiti ve değerlendirmesine odaklanmıştır. Özellikle görüntüden jeolojik bilginin çıkartılıp yorumlanmasında, Jeomodel sektörde yeni olsa da tecrübeleri ile önemli bir noktadadır. Bir maden arama projesi bir petrol arama projesi ve coğrafi proje için veri hazırlama veri işlem ve veri değerlendirme süreçleri ile başa çıkabilmek için çeşitli metotlar geliştirmiş bulunmaktayız.