fbpx

VERİLEN HİZMETLER

JEOMODEL TARAFINDAN SAĞLANAN HİZMETLER


Uzaktan Algılama

Jeolojik görüntü işleme
Görüntü Zenginleştirme
Fay Çizgisellik çıkarımı
Yerinde doğrulama saha hizmetleri
Jeolojik raporlama

Jeotermal

Jeotermal aramaları için uzaktan algılama
Saha etütleri
Hidrojeokimyasal yorumlama
Jeolojik etütler

Maden Yatakları

Maden yataklarına yönelik uzaktan algılama raporları(Metalik maden yatakları ve endüstriyel hammaddeler)
Saha etütleri
Jeolojik raporlama
Sondaj verisi değerlendirme
Jeolojik modelleme

Petrol ve Doğalgaz

Arama döneminde jeolojik uzaktan algılama ile mikrosızıntı tespiti
Sahada alterasyon numuneleme
Jeokimyasal etüt planlaması

Hassas Tarım

Tarla bazında
-Sulanması gereken yerler
-Gübre atılması gereken yerler
-En yeşil en az yeşil bitkiler
-En sağlıklı en sağlıksız bitkiler
Müşteriye haritalar üretilip iletilir
Hasat zamanı final raporu verilir

Rapor Satış

Jeomodel ve veya iş ortaklarımız ile
Madencilik için belirlenmiş alanda uzaktan algılama raporu satışları
Kitap yayın-satış

BROKERLIK HİZMETİ

Maden şirketlerinin alımı - satımı, aracılık
Maden saha alımı - satımı, aracılık
Maden şirketleri için pazar ve yeni müşteri bulunmasına aracılık
Metalik cevherlerin tedarik edilmesi ve satışı, aracılık.
Maden saha tespitleri ve saha etütlerinin üstlenilmesi alanında faaliyet göstermektedir.

25

Customer

50

Completed Projects

100%

Accuracy

100%

Customer Satisfaction

Geology and Exploration