fbpx

Jeomodel Faaliyet Alanları

JEOMODEL'İN SAĞLADIĞI HİZMETLER!


Uzaktan Algılama

Jeolojik görüntü işleme
Görüntü Zenginleştirme
Fay Çizgisellik çıkarımı
Yerinde doğrulama saha hizmetleri
Jeolojik raporlama

Jeotermal

Jeotermal aramaları için uzaktan algılama
Saha etütleri
Hidrojeokimyasal yorumlama
Jeolojik etütler

Maden Yatakları

Maden yataklarına yönelik uzaktan algılama raporları(Metalik maden yatakları ve endüstriyel hammaddeler)
Saha etütleri
Jeolojik raporlama
Sondaj verisi değerlendirme
Jeolojik modelleme

Petrol ve Doğalgaz

Arama döneminde jeolojik uzaktan algılama ile mikrosızıntı tespiti
Sahada alterasyon numuneleme
Jeokimyasal etüt planlaması

Hassas Tarım

Tarla bazında
-Sulanması gereken yerler
-Gübre atılması gereken yerler
-En yeşil en az yeşil bitkiler
-En sağlıklı en sağlıksız bitkiler
Müşteriye haritalar üretilip iletilir
Hasat zamanı final raporu verilir

Rapor Satış

Jeomodel ve veya iş ortaklarımız ile
Madencilik için belirlenmiş alanda uzaktan algılama raporu satışları
Kitap yayın-satış

BROKERLIK HİZMETİ

Maden şirketlerinin alımı - satımı, aracılık
Maden saha alımı - satımı, aracılık
Maden şirketleri için pazar ve yeni müşteri bulunmasına aracılık
Metalik cevherlerin tedarik edilmesi ve satışı, aracılık.
Maden saha tespitleri ve saha etütlerinin üstlenilmesi alanında faaliyet göstermektedir.

Plaser Altın-Ağır Metaller-Elmas

Akarsu, Nehir, Göl ve Deniz kıyılarında depolanan değerli, işletilebilir minerallerin Uzaktan Algılama-CBS, Jeoloji, Jeofizik ve Sondaj ile keşfedilmesi, rezervinin hesaplanması gibi çalışmalar yapmakayız. Aşama aşama ilerleyen arama sürecinde Jeomodel ve iş ortakları olarak saha keşfi, arama ruhsatından işletme ruhsatına geçiş ve sahaya uygun makinelerin üretimi, temini ve şantiye kurulumu optimum üretim metodunun belirlenmesi gibi hizmetler sunmaktayız.

Artisanal Madenciliğin(ASM) Gözlemlenmesi

Küçük-orta ölçekli, genellikle insan gücüne dayalı, mekanize olmayan madencilik faaliyetlerinin zamana bağlı olarak uydu/yer-gözlem teknolojileri ile birkaç 10 günlük-aylık-birkaç aylık-yıllık ve birkaç yıllık dönem bazında gözlemlenmesi, çevre etkisinin belirlenmesi ve raporlanması

25

Customer

50

Completed Projects

100%

Accuracy

100%

Customer Satisfaction

Geology and Exploration


Aradığınız şey sahada varsa buluruz!