Jeomodel, Jeoloji Yüksek Mühendisi Orkun Turgay tarafından Ankara’da maden, jeotermal ve hidrojeoloji alanlarında arama çalışmalarında destek çözümleri üretmek adına kurulmuş bir jeoloji mühendisliği ofisidir. 2019 yılında bir girişim olarak başlayan ve sonrasında şirketleşmeye giden Jeomodel aşağıdaki faaliyet alanlarında müşterilerine hizmet vermektedir.

 

Jeotermal Arama çalışmalarında saha etütleri, jeofizik öncesi jeolojik değerlendirmeler, haritalama işleri, kesit alınması 3d jeolojik model, hidrojeolojik birimlerin ortaya konması, hidrojeolojik haritalama gibi çözümler üretmektedir.

Maden yataklarının aranmasına yönelik jeolojik harita üretimi, alterasyon tespiti ve jeokimyasal değerlendirmeler ile sahaya uygun jeofizik yöntemin belirlenmesi, jeofizik sonuçların değerlendirilmesi, sondaj noktalarının belirlenmesi, maden jeolojisi haritasının üretimi, arama ve ön arama faaliyet raporlarının yapılması, işletme projesinin çıkarılması gibi çözümler üretmektedir

Hidrojeoloji çalışmalarında su kaynaklarının aranmasına yönelik hidrojeolojik etütler, jeofizik çalışmaların yönlendirilmesi, su kimyası çalışmaları, sondaj için arama kullanma ruhsatının alınmasına yönelik müşterilerine çözümler üretmektedir.

Uzaktan algılama çalışmaları ile doğal kaynakların aranmasında, maden, endüstriyel hammadde, petrol ve doğal gaz, jeotermal, ve su aramalarına yönelik saha içerisinde doğal kaynaklara işaret eden yüzey emarelerinin tespiti, alterasyon haritalama ve CBS ile kombine değerlendirmeler için uzaktan algılama etüt raporu ve haritalama çözümleri üretmektedir.

Vizyon

Jeomodel, müşteriler için hedefe yönelik çalışmalar üretir. Bu nedenle uydu verilerindeki her jeolojik kanıt ve emare bizim için önemlidir. Jeomodel’in vizyonu, müşteriler ve projeleri için en iyi hizmeti vermek olarak tanımlanmıştır . Jeomodel, uzaktan algılama metotları ile sahada doğal kaynakların keşfedilmesine yardımcı çalışmalar üretir. Jeoloji sevgisi bizi her zaman daha ileri taşımaktadır.

Mission

Jeomodel’in misyonu, müşterileri için uygun maliyetli arama-keşif projelerinde başarılı sonuçlar ortaya koymaktır.

Çözümlerimiz

Maden Arama: Maden arama faaliyetleri için mineralojik ve alterasyon haritaları ve jeolojik etütler

Jeotermal: Jeotermal keşif için  sondaj öncesi çalışmalarda  potansiyel haritalama ve raporlama ve etütler

Hidrojeoloji: Akiferler için uzaktan yeraltı suyu arama haritaları, etütler ve kuyu ruhsatı alım işleri

Petrol ve Gaz: Sismik keşiflerden önce hidrokarbon kaynaklı alterasyonlar ve mikro sızıntı tespiti

Herhangi bir amaç için litolojik ve yapısal jeoloji haritaları,

Optik multispektral uydularla Görüntü İşleme Hizmetleri,

Düşük ve Orta çözünürlüklü multispektral uydular; TERRA ASTER, SENTINEL 2, * LANDSAT 9, LANDSAT 8, LANDSAT 7 ETM +

Yüksek çözünürlüklü multispektral uydular; WORLDVIEW 1, WORLDVIEW 2, WORLDVIEW 3,

Kabiliyetlerimiz

Metalik maden yataklarının keşfi için alterasyon haritaları, krom yatakları için ofiyolitik birim ayrımı, endüstriyel hammaddeler ve doğal taşların (bazalt, granit, mermer, bentonit) kalitelerine göre sınıflandırılması, kapsanan alanın ölçümü. Jeotermal enerji için CBS entegrasyonu için fay, jeoloji, hidrojeoloji, yüzey sıcaklığı, hidrotermal alterasyonların kombinasyonu, tarımda ekilecek bitkinin toprak isteğine göre uygun yer tespiti. Hidrotermal sistemlerde hem uzaktan algılama hem de CBS ile hedef alanların tespiti,  hidrojeolojik projeler için kavramsal model tasarımı ve serbest akifer araştırmaları için haritalar, DSİ ve çeşitli kurumlardan veri toplayarak yeraltı suyu potansiyel haritaları ve sonuçlar için CBS veri tabanının oluşturulması